Prawo i przepisy

  

Seite:  1 

Egzekucja z nieruchomości. Zagadnienia teorii i praktyki - Mariusz Bieżuński, Paweł Bieżuński

Egzekucja z nieruchomości. Zagadnienia teorii i praktyki - Mariusz Bieżuński, Paweł Bieżuński

Monografia dotyczy najbardziej skomplikowanego i złożonego sposobu egzekucji należności pieniężnych – egzekucji z nieruchomości. W publikacji uwzględniono aktualne poglądy doktryny oraz orzecznictwo. W sposób przejrzysty, zachowując systematykę kodek­sową, autorzy charakteryzują poszczególne etapy postępowania. Egzekucja z nieruchomości stanowi najbardziej skomplikowany i złożony sposób egzekucji należności. Jest to postępowanie wieloetapowe, ponieważ bierze w nim udział zarówno komornik, jak i sąd. W związku z ciągłym rozwojem inwestycji bu­dowlanych w Polsce i rosnącą liczbą udzielanych przez banki kredytów hipotecznych, co skutkować może w przyszłości wzrostem postępowań egzekucyjnych z nierucho­mości, prezentujemy kompleksowe opracowanie tego zagadnienia. Książka jest godna polecenia wszystkim osobom mającym styczność z trudną materią egzekucji z nieruchomości: prawnikom-praktykom i studentom prawa, a także wie­rzycielom i dłużnikom. Ponadto publikacja została wzbogacona o wybrane przepisy prawa dotyczące omawianej tematyki.

2,90 EUR
zzgl. Versand

Versandgewicht je Stück: 0,27 kg

Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego - Krzysztof Grajewski

Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego - Krzysztof Grajewski

Monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem problematyki odpowiedzialności posłów i senatorów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wychodząc od analizy konstytucyjnych zasad suwerenności narodu, przedstawicielstwa oraz mandatu wolnego, Autor przedstawia zagadnienia związane z odpowiedzialnością polityczną, odpowiedzialnością za naruszenie prawa oraz szczególnymi regulacjami, które zakładają nieodpowiedzialność parlamentarzystów za działania wchodzące w zakres sprawowania mandatu przedstawicielskiego lub ograniczają możliwość pociągnięcia członków parlamentu do odpowiedzialności karnej.

Wśród analizowanych szczegółowych zagadnień należy wymienić: wygaśnięcie mandatu parlamentarnego, które może być sankcją za naruszenie przepisów ustanawiających niepołączalność formalną mandatu, odpowiedzialność polityczną przed wyborcami i partią polityczną (frakcją parlamentarną), odpowiedzialność deputowanych przed Trybunałem Stanu oraz odpowiedzialność regulaminową. Poddano także analizie przepisy w szczególny sposób ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność parlamentarzystów, a więc uregulowania ustanawiające immunitety parlamentarne.

17,90 EUR
zzgl. Versand

Versandgewicht je Stück: 0,55 kg

  

Seite:  1 

Zeige 1 bis 2 (von insgesamt 2 Artikeln)